הספרים

"הספרים הם המעדנים של הנשמה,
      והויכוחים הם ההתעמלות של המוח"
                         (מתוך הספר "בואי אמא")  

 לאה נאור - ספרים