סיפורים על מזג האויר

                

                  "הימים יפים והנוף בהיר
                   אין לי טענות למזג האויר" 

                                       (מתוך השיר: "אני אוהב את הדברים" ל. נ.)