תוכניות טלויזיה

יצירת התוכנית, כתיבת השירים והתסריטים:
חג לי (1974)
קרוסלה (1977)
סיפורים מהכיס (2005)