הצבעים של ירון (עם דוד הראל)

אודות הספר תגובות וביקורות