הרופא על הסוס סיפורו של ד"ר הלל יפה

אודות הספר תגובות וביקורות