סיפורים ותסריטים מחורזים

סיפורים מחורזים ביד קלה
היו תמיד אהבָתי הגדולה.
מאז קראתי את "אלוף בצלות"
אני חורזת לי בקלי קלות.
לדעת סיפורם ותסריטים  מצחיקים ועליזים
אוהבים חרוזים.